Så här fungerar evi:

Iphone 12 pro

Dokumentera viktiga händelser och bifoga dokument

I evi-kalendern kan du dokumentera händelser både när det sker och i efterhand. Du kan även kategorisera olika typer av händelser.
Iphone 12 pro

Dokumentera viktiga händelser och bifoga dokument

Bifoga enkelt och snabbt filer till dina anteckningar såsom bilder, filmer eller ljudinspelningar och olika sorters dokument.
Iphone 12 pro

Dokumentera viktiga händelser och bifoga dokument

I evi-kalendern kan du dokumentera händelser både när det sker och i efterhand. Du kan även kategorisera olika typer av händelser.
Iphone 12 pro

Dokumentera viktiga händelser och bifoga dokument

Bifoga enkelt och snabbt filer till dina anteckningar såsom bilder, filmer eller ljudinspelningar och olika sorters dokument.
Iphone 12 pro

Dokumentera viktiga händelser och bifoga dokument

I evi-kalendern kan du dokumentera händelser både när det sker och i efterhand. Du kan även kategorisera olika typer av händelser.
Bifoga enkelt och snabbt filer till dina anteckningar såsom bilder, filmer eller ljudinspelningar och olika sorters dokument.

Vad är Evidencediary?

Evidencediary är ett verktyg som hjälper våldsoffer att dokumentera skador. Visionen är att på ett rättssäkert och enkelt sätt kunna bidra till att fler fällande domar utdöms till fördel för personer utsatta för våld. Genom trygg, enkel och säker navigation kan vem som helst använda hemsidan för att dokumentera skador, såväl psykiska som fysiska, genom att ladda upp dokumentation såsom bilder, texter, videos och ljudfiler. Evidencediary är privat tills användaren önskar att offentliggöra materialet till en närstående, en advokat, en myndighet eller en jourlinje. Det kan sedan användas i syfte att bidra till en fällande dom.

Är du utsatt för någon form av våld, eller misstänker du att någon du känner är det? Tveka inte att ta kontakt eller att börja använda Evidencediary i dag. Studier visar att de fall som har dokumenterat bevismaterial över tid är mest troliga att fälla förövaren.

Förutom det konkreta hemsidesverktyget erbjuder Evidencediary även utbildningar och stöd till företag eftersom trygga medarbetare är en framgångsfaktor att räkna med. Läs mer under fliken Företag & föreningar.

Vi använder Evis tjänster:

Mariehamns Räddningsverk